• Imprimeix

Subvencions per a projectes destinats a la recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans

11359 - Subvencions per a projectes de recuperació i foment de la memòria democràtica Departament de Justícia memoria

Aquesta subvenció està destinada a donar suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya, que ja s'hagin realitzat en el moment de la publicació de la convocatòria i destinats a la recuperació i el foment de la memòria democràtica, i la promoció de la pau i dels drets humans.

En concret, es dona suport a les línies temàtiques següents:

  • Línia 1. Projectes de recuperació i difusió de la memòria democràtica: preferentment, projectes de recollida de testimonis de l’exili i la deportació republicans, i de la postguerra catalana, així com també projectes de documentació i geolocalització de fosses comunes i llocs de repressió a la Guerra Civil.
  • Línia 2. Projectes de difusió i sensibilització en matèria de drets humans: preferentment, els centrats en la situació dels drets humans dins l’actual context socioeconòmic de Catalunya, i que promoguin  objectius establerts en les lleis catalanes de defensa o garantia de drets humans (infància, immigració, no discriminació, equitat de gènere i drets de les dones, LGTB i pobresa energètica).
  • Línia 3. Projectes de difusió i sensibilització en el camp de la cultura de la pau: preferentment, projectes transversals i amb incidència intergeneracional.
Llegiu-ne més

S'ha publicat l'ampliació del termini de la resolució per a la concessió de subvencions a projectes de memòria, pau i dels drets humans, 2017

S'ha publicat la proposta de resolució provisional i la resolució d’inadmissió i acceptació de desistiments al e-tauler.

El termini per presentar el formulari d'acceptació de la subvenció és del 9 d'agost al 23 d'agost. 

Publicat al e-tauler la Resolució per la qual s'acorda l'ampliació del termini de resolució per a la concessió de les subvencions destinades a projectes de recuperació i foment de la memòria democràtica i de promoció de la pau i dels drets humans, corresponents a la convocatòria per a l'any 2017

Entitats sense ànim de lucre i les fundacions o cooperatives, domiciliades a Catalunya, l’objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció, o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en els àmbits de recuperació i foment de la memòria democràtica, i de la promoció de la pau i dels drets humans.

En queden excloses les entitats i fundacions orgànicament vinculades a partits polítics, a universitats, aorganitzacions sindicals o associacions empresarials.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.11.2017