• Imprimeix

Subvenció a ens locals per a projectes que posen en valor i difonen el patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980

21125 - Subv a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència memoria

Aquesta subvenció està destinada a donar suport a projectes realitzats pels ens locals de Catalunya per a la recuperació de la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980.

En concret es dona suport a les línies següents:

 Línia 1: Projectes adreçats al manteniment, conservació, senyalització, reparació i difusió del patrimoni memorial democràtic dels espais de memòria ja existents en el moment de la convocatòria.
A aquests efectes, es consideren un espai de memòria aquells béns que configuren el patrimoni memorial de Catalunya, estan adscrits a un ens local i estan relacionats amb algun dels àmbits temàtics del Pla d’actuació de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya (http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca).

Línia 2: Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica que estiguin orientats a la senyalització o commemoració d’espais i llocs públics per a la dignificació i difusió d’esdeveniments relacionats amb l’exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica.

Aquests projectes han de basar-se en la recerca documental i la recuperació de la memòria humana, individual i col·lectiva, orientada a la reconstrucció de fets relacionats amb la història local i que tingui com a finalitat la senyalització o dignificació d’espais i llocs públics. Els ens locals que optin per aquesta línia de subvencions, un cop s’hagi realitzat la dignificació o senyalització de l’espai o lloc públic, podran sol·licitar al Memorial Democràtic formar part de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

Llegiu-ne més

Aquesta subvenció està adreçada a:

  • els consells comarcals
  • els municipis
  • les mancomunitats de municipis
  • els consorcis adscrits a ens locals 
  • les entitats municipals descentralitzades de Catalunya que tinguin prevista alguna de les actuacions descrites a la base 3, i que tinguin la propietat o l’ús cedit per qualsevol títol de l’espai de memòria o dels espais i llocs públics.
Què necessiteu fer?

Data actualització 17.11.2017