• Imprimeix

Recursos externs

En aquest apartat trobareu entitats que ofereixen recursos educatius que us poden ser d’interès.

CESIRE-CERES

El Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa té per finalitat conèixer la recerca en didàctica i educació, per promoure i difondre els seus resultats i adequar-los a les necessitats del professorat que els haurà de transferir a la pràctica docent. També té la funció de dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora, per tal de millorar els resultats escolars de l'alumnat.

El CERES s'encarrega de l'Àmbit Social i Cultural del CESIRE i col·labora estretament amb l'Arxiu Nacional de Catalunya en el manteniment del Servei Didàctic d'aquesta institució.

Enllaç al web

CESIRE CERES