• Imprimeix

Tallers

Franco neutral? Catalunya i Espanya durant la II Guerra Mundial

Conduït per l’Equip Didàctic del Memorial Democràtic.

Idioma
Català/Castellà

Context
Ens situem al juliol 1939, acabada la Guerra Civil espanyola, la fam, la devastació i la repressió van agafar protagonisme. Més de 500.000 persones van morir durant la guerra i mig milió més va haver d’exiliar-se. Només cinc mesos més tard comença la Segona Guerra Mundial.

En aquest escenari, quina decisió prendrà l’Espanya franquista? Intervenir o mantenir-se neutral? Per què les potències de l’Eix no van decidir annexar Espanya, tal com vam fer amb Àustria, o envair-la, com van fer amb França?

Objectiu
Els estudiants formaran part de l’equip d’estudi designat per les Nacions Unides per investigar la neutralitat i no bel·ligerància del franquisme durant la Segona Guerra Mundial (segon l’informe del relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició en missió a l’Estat espanyol que es va presentar el 22 de juliol de 2014).

D’aquesta manera treballaran per superar aquesta fragmentació de la informació que caracteritza al període del franquisme, donaran espai als testimonis i accediran a fons documentals a fi de promoure la veritat.

La proposta que us presentem consisteix a posar-nos a la pell dels investigadors socials i fer una anàlisi exhaustiva de les fons documentals, audiovisuals i orals a fi de reflexionar sobre la neutralitat del franquisme durant la Segona Guerra Mundial.

Coneixements previs
La Guerra Civil espanyola

Durada
2 hores

Lloc on es realitza
Memorial Democràtic

Material de suport
Catàleg Franco, neutral?

Franco neutral?

Trobada entre Franco i Mussolini a la localitat italiana de Bordighera el 12 de febrer de 1941. Agència EFE

Fem un fanzine?

Conduït per Francesc Ruiz.

Francesc Ruiz va néixer a Barcelona el 1971, ciutat on viu i treballa. L’afició del seu germà gran pel col·leccionisme de còmic va descobrir-li un món que el va dur a estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Des dels anys noranta, ha centrat el seu treball plàstic en el dibuix, utilitzant el còmic per explorar nous llenguatges narratius. Ell mateix l’anomena còmic expandit a una forma que va més enllà de les vinyetes i que ocupa espais expositius o proposa jocs que impliquen la interacció de l’espectador.

Idioma
Català/Castellà

Objectiu
Construir individualment una publicació a tall de fanzine. Els joves treballaran amb total llibertat explorant el que podria ser una versió contemporània d’una revista adreçada al públic juvenil i infantil, com va ser en el seu moment En Patufet.

La particularitat és que, a mesura que avanci l’exercici, s’anirà imposant una sèrie de constriccions físiques i conceptuals que anirà limitant la creació d’aquest fanzine fins a acabar impedint-ne totalment l’elaboració. Aquesta és una manera d’evocar les restriccions que van patir els dibuixants d’En Patufet en temps de guerra, com ara els talls de llum, la reducció de la qualitat del paper o els bombardejos.

Aquestes restriccions volen ajudar els estudiants a estimular la seva creativitat, tal com van fer els dibuixants d’En Patufet en temps de guerra.

Coneixements previs
La Guerra Civil espanyola

Material de suport
Dossier didàctic Patufet en guerra

Durada
2 hores

Lloc on es realitza
Memorial Democràtic

Taller sobre còmic amb Francesc Ruiz

Taller sobre còmic amb Francesc Ruiz