• Imprimeix

Presentació de l’estudi de geolocalització de fosses comunes a les terres de l’Ebre

L’any 2010, la Generalitat de Catalunya va publicar el primer Mapa de Fosses Comunes de Catalunya on es localitzaven 179 fosses comunes. La Generalitat, conscient que aquestes no eren les úniques fosses existents al territori, va continuar la tasca de localització i documentació de forma que, a finals de 2016, les fosses localitzades al mapa eren 380.

Ara presentem un nou mapa amb 495 fosses senyalitzades. Aquest mapa incorpora la darrera actuació duta a terme, que es materialitza en l’estudi de la zona del front de l’Ebre, i que ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. L’estudi inclou 123 fosses comunes, de les quals 8 ja havien estat incloses al mapa oficial perquè estaven ben documentades. Ara es treballa en l’adaptació de la informació de les 115 restants per generar les fitxes corresponents que s’incorporaran progressivament al mapa oficial.