• Imprimeix

Programa d'identificació genètica de desapareguts

El Programa d’identificació genètica (PIG) és coordinat per la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament a través de la Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans, unitat competent en matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Programa d'Identificació Genètica

El PIG es basa en tres acords de col·laboració:

  • Acord de col·laboració entre el Departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Salut
  • Acord de col·laboració entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i el Departament de Justícia
  • Acord marc de col·laboració entre els departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el de Salut i el de Justícia.

El PIG crearà dues bases de dades:

  • Base de dades per ordenar i classificar els perfils genètics dels familiars de desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura franquista
  • Base de dades per ordenar i classificar els perfils genètics extrets de les restes humanes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista

El Laboratori Genètic de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron serà l’encarregat d’encreuar la informació d’ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, determinar identificacions personals.

1. Inscripció en el Cens de persones desaparegudes, que és un registre administratiu de caràcter públic subjecte a la normativa de protecció de dades personals, regulat a partir de la Llei 10/2009, de fosses. Amb la informació del Cens es fa una cerca exhaustiva d’informació amb l’objectiu de determinar les circumstàncies i el lloc d’inhumació de la persona desapareguda.

2. La inscripció en el Cens de persones desaparegudes s’ha de fer a través del web de tràmits.

3. Qualsevol dubte al voltant del Cens de persones desaparegudes s’ha d’adreçar al personal tècnic de la Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans:

- Adreça postal: C. Rivadeneyra, 6, 10a planta – 08002 Barcelona

- Telèfon de contacte: 93 634 74 23.

- Correu web: Bústia de contacte

4. En el cas que es desitgi atenció personalitzada, cal demanar cita prèvia a les adreces i telèfons detallats més amunt.

5. Els familiars o persones sol·licitants rebran una primera circular amb informació sobre la creació del PIG.

6. Els familiars o persones sol·licitants rebran de manera esglaonada i individualitzada, seguint criteris d’edat i d’antiguitat en el Cens, una segona comunicació en què se’ls oferirà la possibilitat de dur a terme les proves genètiques que permetran constituir la base de dades de perfils genètics de familiars. La carta contindrà les dades de contacte amb el laboratori genètic.

7. L’extracció de la mostra genètica serà gratuïta per a totes les persones sol·licitants i consistirà en un frotis bucal, que és un procediment indolor i ràpid.

8. La comunicació dels resultats positius la farà la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament a través de la Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

En data 7 de setembre del 2016, es va signar l'Acord marc de col·laboració entre els departaments d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de Salut i de Justícia per a la identificació genètica de restes òssies de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.

Data d'actualització:  22.09.2016