• Imprimeix

'Patufet en guerra. La il·lusió de la normalitat'. Quadern didàctic

Aquest quadern didàctic, del qual és autor en Ramon Breu Panyella, professor de secundària i llicenciat en història contemporània i en sociologia, està dirigit a la comunitat educativa, especialment al professorat de secundària.

Mitjançant l’estudi de la revista En Patufet durant el període de la Guerra Civil, podem endinsar-nos en el context sociocultural i polític d’aquesta època convulsa. Entre d’altres, podem trobar temes de treball com la defensa de la llengua i cultura catalanes, la guerra i la quotidianitat, els bombardejos, l’humor gràfic o la resiliència.

Tot i que aquest quadern ha estat produït com a document de treball complementari a la visita de l’exposició, s’ha pensat també que pugui ser emprat sense aquesta. D’aquesta manera, el material o bé s’ha inclòs en el mateix quadern o bé s’ha indicat l’adreça on es pot trobar en línia.

El quadern està dividit en cinc blocs. El primer apartat recull tot d’informació, criteris, objectius i competències per al professorat. A continuació trobem una sèrie d’activitats per fer abans i durant la visita a l’exposició. El quart bloc recull una sèrie d’activitats d’aprofundiment on es poden concretar certs temes com ara la gana, les cues del racionament, la ràdio, els il·lustradors, l’ànima d’En Patufet, en Josep M. Folch i Torres. I, finalment, les activitats de síntesis.

Autor/sRamon Breu i Panyella
EditorMemorial Democràtic
Pàgines40
Dades tècniquesDipòsit legal: B 9189-2017 | Coordinació editorial: Josep Lluís Martín Berbois (Memorial Democràtic) | Gemma Simon Muntané (Memorial Democràtic) | Disseny i maquetació: Dídac Ramírez Combalia (Memorial Democràtic) | Correcció: l’Apòstrof, SCCL
Any2017
'Patufet en guerra. La il·lusió de la normalitat'. Quadern didàctic