• Imprimeix

Bibliografia i fonts

Aquest treball i aquesta investigació han desembocat en la confecció d’una sèrie d’obres publicades. En conseqüència, el gruix de treballs inspirats, assessorats i/o ajudats pel Centre d’Història Contemporània de Catalunya des de la seva creació l’any 1984 que se centren en el tema del cost humà, és molt important. Es tracta de publicacions d’abast més general i d’estudis o monografies locals i/o comarcals, així com articles i publicacions electròniques d’abast divers, alguns dels quals fonamentals i bàsics per a poder estudiar la temàtica a Catalunya. Totes aquestes obres, monografies o articles aborden continguts específics relacionats amb el cost humà amb un nivell d’aprofundiment divers.

En la bibliografia adjunta les presentem ordenades per la data d’aparició.

Data d'actualització:  22.04.2010