El Centre d'Història Contemporània de Catalunya realitza des de fa més de 30 anys una investigació dels morts a Catalunya durant la Guerra Civil per omplir el buit historiogràfic. Es tracta d'elaborar una relació nominal, que pretén ser exhaustiva, dels morts a Catalunya –catalans i no catalans, d’un i altre bàndol- esdevinguts durant la Guerra Civil.

Amb la informació recopilada s'ha creat una base de dades d'accés públic anomenada el Cost Humà de la Guerra Civil. L'accés és lliure i posa a l'abast de tothom la informació bàsica sobre les persones mortes a Catalunya resultat de la investigació duta a terme fins ara. En el cas dels familiars o de les persones especialment interessades, i prèvia petició, s’oferireix una informació més completa.

L'objectiu inicial de la investigació fou establir la relació més aproximada possible dels soldats catalans morts a partir de la consulta de les fonts documentals i recollint els testimonis, poble a poble, municipi a municipi. Posteriorment la investigació es va complementar amb l’estudi dels civils, víctimes de bombardeigs i d’accidents derivats de la guerra, sobretot per l’esclat de bombes abandonades pels exèrcits.

 

Per rebre més informació, facilitar-ne o ratificar la resposta, podeu fer-ho través de la bústia de contacte