• Imprimeix

Banc Audiovisual de Testimonis

Banc Audiovisual de Testimonis

Maria Micola Jardí

És l’arxiu d’història oral del Memorial Democràtic, que recull entrevistes sobre les temàtiques i el període de referència d’aquesta institució (1931-1980). Memòries polítiques, històries de vida, vivències personals i familiars sobre la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, l’exili, la lluita per les llibertats democràtiques o la Transició espanyola, tenen cabuda en aquest arxiu.

Aquest és un arxiu de memòria oral que recull la pluralitat de les memòries de la història recent de Catalunya i que fa un tractament innovador en la catalogació i la difusió de les entrevistes.

Cerca

Accedeix a la base de dades del Banc Audiovisual de Testimonis

Catàleg del fons

Format per 22 projectes de recerca d’història oral de procedència diversa. A continuació podeu trobar la llista completa de projectes, al costat dels resums de totes les entrevistes vinculades als testimonis.

Documentació tècnica

Amb la voluntat d’apropar la recerca a públics amplis, publiquem en aquest apartat tota la documentació tècnica relacionada amb el projecte, des de la seva concepció fins al programari utilitzat, passant per articles relacionats amb el projecte o els protocols de recerca utilitzats pels investigadors.

Donar el meu testimoni

Si voleu donar un testimoni perquè quedi recollit al Banc Audiovisual de Testimonis, indiqueu-nos-ho a través de la bústia de contacte i us contactarem al més aviat possible.

Informació legal

  • Totes les entrevistes contingudes en aquest arxiu i fetes públiques tenen el consentiment legal signat de cada entrevistat, que ha cedit voluntàriament els seus drets d’imatge.
  • El Memorial Democràtic no es fa responsable de les opinions dels entrevistats.
  • No és possible la descàrrega d’entrevistes per mitjans legals. L'ús fraudulent de les imatges és punible penalment.
  • L’exhibició pública amb finalitats comercials i/o lucratives està prohibida.
  • L’exhibició pública amb finalitats d'estudi, ensenyament, investigació o difusió cultural està permesa.
  • Per a la citació d’entrevistes, és obligatori assenyalar la procedència:
    Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic 
  • Per a publicacions que utilitzin fragments transcrits de les entrevistes, cal enviar còpia del treball al Memorial Democràtic.

 

Protecció de dades:
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les vostres dades seran incorporades al fitxer 'Banc Audiovisual del Memorial Democràtic', del qual és responsable el Memorial Democràtic.
La finalitat és enregistrar i reunir en una base de dades els testimonis dels fets viscuts entre 1931 i 1980 en relació amb la memòria democràtica,
per tal d'ampliar i difondre el coneixement d'aquests fets de manera científica i objectiva i facilitar-ne la comprensió,
tal com es preveu en el marc de les funcions de la Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic. Difondre els testimonis enregistrats
i fer-ne difusió pública, a través de mitjans propis habilitats gràcies al consentiment signat dels testimonis i d'acord amb la legislació vigent.
Atendre les sol·licituds de cessió de drets d'explotació dels enregistraments (drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació)
dels investigadors que acreditin un interès legítim, en els supòsits que estableix la legislació vigent. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al director del Memorial Democràtic, Peu de la Creu, 2-4, 08001 Barcelona.
Data d'actualització:  11.07.2017