• Imprimeix

Protocols de recerca

El Banc Audiovisual de Testimonis és un arxiu de fonts orals que des del 2009 ha estat promovent projectes de recerca amb testimonis. Tots els projectes que han rebut ajudes públiques han hagut de complir uns protocols de recerca bàsics; així mateix, s’han dut a terme jornades de formació per als investigadors que han treballat per al Banc.

Anteriorment, l’any 2008 es va publicar el llibre Eines per a treballs de memòria oral com a manual bàsic per als projectes que volien investigar a partir de testimonis.

A continuació trobareu tant els protocols com el manual en què s’han basat els diferents projectes de recerca.