• Imprimeix

A projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

Aquestes subvencions atorgades pel Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya donen suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució: la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica.

  • Resolució per la qual es nomenen els membres de la comissió d’avaluació de les subvencions

    en règim de concurrència a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

  • Resolució, d’1 d’agost

    per la qual s'obre la convocatòria, per a l’any 2017, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

  • RESOLUCIÓ EXI/1734/2017, de 13 de juliol

    per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. (7417  núm. Resolució  publicat el  21/07/2017)

Podeu accedir a la tramitació electrònica en el web de tràmits