• Imprimeix

Recursos humans

Convocatòria de places

Actualment no hi ha places ofertades.

Retribucions i plantilles

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquí trobareu informació corresponent al Memorial Democràtic sobre retribucions i plantilles.