• Imprimeix

Convenis i encàrrecs de gestió

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el web del departament corresponent.

Convenis de col·laboració signats pel Memorial Democràtic durant l’any 2017

Convenis de col·laboració signats pel Memorial Democràtic durant l’any 2016

Convenis de col·laboració signats pel Memorial Democràtic durant l’any 2015

Convenis de col·laboració signats pel Memorial Democràtic durant l’any 2014

Convenis de col·laboració signats pel Memorial Democràtic durant l’any 2013

Convenis de col·laboració signats pel Memorial Democràtic durant l’any 2012

Data d'actualització:  13.02.2014