• Imprimeix

Convenis i encàrrecs de gestió

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el web del departament corresponent.

Data d'actualització:  13.02.2014