• Imprimeix

A projectes de recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans per a l'any 2017

Aquesta subvenció està destinada a donar suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya, que ja s'hagin realitzat en el moment de la publicació de la convocatòria i destinats a la recuperació i el foment de la memòria democràtica, i la promoció de la pau i dels drets humans.

En l’àmbit de la memòria, es dona suport a projectes de recuperació i difusió de la memòria democràtica: preferentment, projectes de recollida de testimonis de l’exili i la deportació republicans, i de la postguerra catalana, així com també projectes de documentació i geolocalització de fosses comunes i llocs de repressió a la Guerra Civil.

 

El termini de presentació de sol·licituds va començar el 12 de maig i va finalitzar el 16 d'agost.

 

Entitats sense ànim de lucre i les fundacions o cooperatives, domiciliades a Catalunya, l’objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció, o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en l’àmbit de la recuperació i foment de la memòria democràtica.

En queden excloses les entitats i fundacions orgànicament vinculades a partits polítics, a universitats, a organitzacions sindicals o associacions empresarials.

 

Podeu accedir a la tramitació electrònica en el web de tràmits

 

Data d'actualització:  21.07.2017