• Imprimeix

A ens locals per a projectes que posen en valor i difonen el patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980

Aquesta subvenció està destinada a donar suport a projectes realitzats pels ens locals de Catalunya per a la recuperació de la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980. En concret, es dona suport a les línies següents:

Línia 1: Projectes adreçats al manteniment, conservació, senyalització, reparació i difusió del patrimoni memorial democràtic dels espais de memòria ja existents en el moment de la convocatòria.
A aquest efecte, es consideren un espai de memòria aquells béns que configuren el patrimoni memorial de Catalunya, estan adscrits a un ens local i estan relacionats amb algun dels àmbits temàtics del Pla d’actuació de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

Línia 2: Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica que estiguin orientats a la senyalització o commemoració d’espais i llocs públics per a la dignificació i difusió d’esdeveniments relacionats amb l’exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica.

Aquests projectes han de basar-se en la recerca documental i la recuperació de la memòria humana, individual i col·lectiva, orientada a la reconstrucció de fets relacionats amb la història local i que tingui com a finalitat la senyalització o dignificació d’espais i llocs públics. Els ens locals que optin per aquesta línia de subvencions, un cop s’hagi realitzat la dignificació o senyalització de l’espai o lloc públic, podran sol·licitar al Memorial Democràtic formar part de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

 

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de l'any 2017 començà el 19 de juliol i finalitzà el 16 d’agost.

 

  • els consells comarcals.
  • els municipis.
  • les mancomunitats de municipis.
  • els consorcis adscrits a ens locals.
  • les entitats municipals descentralitzades de Catalunya que tinguin prevista alguna de les actuacions descrites a la base 3, i que tinguin la propietat o l’ús cedit per qualsevol títol de l’espai de memòria o dels espais i llocs públics.

Podeu accedir a la tramitació electrònica al web de tràmits.

 

Data d'actualització:  21.07.2017