SubdireccióMemoriaPau
  • Imprimeix

Premis

Premi Francesc Boix a iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980

El Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980, realitzades pels ens locals i entitats de Catalunya, consistirà en un únic premi per a cada modalitat amb una dotació econòmica, així com un guardó que consisteix en un objecte commemoratiu.

Aquest Premi neix amb la voluntat de contribuir a la creació i el desenvolupament d’instruments que permetin la sensibilització en temes de memòria democràtica com a patrimoni col·lectiu i esdevinguin una aportació important al coneixement i foment d’una memòria històrica i democràtica compartida i diversa a Catalunya.

S’atorgarà a activitats concretes de difusió, divulgació, pedagògiques, de dignificació d’indrets o fets, homenatges, entre d’altres, desenvolupades pels ens locals i les entitats durant l’any en curs, que difonguin o recuperin la història local del període 1931-1980.

Es valoraran especialment les actuacions que difonguin el patrimoni col·lectiu de la memòria democràtica entre la població més jove, les activitats desenvolupades per a la recuperació i la divulgació del paper de les dones en el patrimoni memorial, així com aquelles que promoguin la igualtat de dones i homes en l’àmbit d’actuació de la memòria històrica i democràtica.

Teniu a la vostra disposició les bases reguladores, publicades al Diari Oficial de la Generaliat de Catalunya de data 7 d'agost de 2017 (DOGC - 7428).

La Resolució EXI/2166/2017, de 7 de setembre (DOGC - 7456), establex el termini de presentació de sol·licituds que s'inicia el dia el 19 de setembre i finalitza el dia 30 de setembre de 2017.

La sol·licitud s'haurà de presentar per mitjans electrònics des de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) segons el formulari normalitzat i s'haurà d'acompanyar de la documentació annexa descrita a les bases de la convocatòria.

Bases de la convocatòria

DOGC 7428 - 7.8.2017

Convocatòria del Premi

Convocatòria per a l'any 2017 del Premi Francesc Boix. DOGC 7456 - 18.9.2017

Data d'actualització:  14.09.2017