SubdireccióMemoriaPau
 • Imprimeix

Pla de fosses

 

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista té l’objectiu de contribuir a la recuperació de la memòria històrica amb l’obertura de les fosses que hi ha a Catalunya per a poder analitzar les restes trobades i retornar-les als seus familiars, o bé donar-los una sepultura digna.

A més, el Pla sistematitza els protocols d’actuació i la planificació de les intervencions per als propers anys. El Pla complementa el Programa d’identificació genètica de persones desaparegudes.

Exhumacions fetes abans de l'aprovació del Pla

Entre 1999 i finals de 2016 es van fer 66 actuacions de recollida de restes òssies humanes trobades en superfície, corresponents a un nombre mínim de 164 persones (encara no se n’han pogut determinar les identitats), i 18 actuacions en fosses, corresponents a 57 persones, de les quals se n’han pogut identificar 7. La informació sobre fosses comunes es troba recollida al Mapa de fosses.

Actualment, el Mapa registra 380 fosses, de les quals 166 estan confirmades i 214 són probables. De les 166 confirmades, n’hi ha 121 que es troben dins de cementiri i 45 fora. Normalment, les fosses fora de cementiri es troben en zones de front de guerra.

Fruit de l’encàrrec del Govern a la Universitat Rovira i Virgili per a localitzar les fosses de la Batalla de l’Ebre, s’han pogut localitzar 115 noves fosses comunes. A data d’avui, s’està treballant en l’adaptació de la informació rebuda per a generar les fitxes corresponents, que s’incorporaran progressivament al mapa oficial.

Com es decideixen les actuacions

El Departament de Justícia rep l’assessorament del Comitè Tècnic de fosses, creat per la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

El Pla de fosses segueix els criteris d’actuació següents:

1. Sol·licituds existents: donar resposta a les demandes existents pendents d’atenció, rebudes per part dels familiars, dels ajuntaments o de les entitats memorialistes.

2. Situació i estat de les restes: s’ha establert també una escala de prioritats en funció de la situació i tipologia de les restes localitzades. L’escala, ordenada per ordre de necessitat d’actuació, inclou els casos següents:

 • Recollides de restes òssies en superfície.
 • Fosses confirmades/documentades fora de cementiri.
 • Fosses confirmades/documentades, ben delimitades dins de cementiri i amb sol·licitud explícita d’intervenció.
 • Fosses probables dins de cementiri.
 • Fosses dignificades dins de cementiri.

3. Nivell de documentació i confirmació de l’existència de les fosses o restes: les actuacions es duen a terme després de l’anàlisi prèvia de la documentació, antecedents i fonts, que determina la situació exacta i l’estat en què es troben les restes òssies localitzades.

4. Territorialització: es busca una distribució territorial eficient de les actuacions, procurant cobrir el màxim nombre de zones amb fosses registrades, especialment les que en concentren més.

 

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista es va presentar el mes de gener de 2017, i a finals de juliol va entrar en vigor el contracte de serveis de localització, recuperació i anàlisi antropològic i genètic de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, adjudicat a l'empresa Iltirta. D'ençà de la presentació, s'han dut a terme 30 actuacions, les quals han permès intervenir en un total de 43 punts del territori i, concretament:

 • Alt Pirineu i Aran: Excavació de dues fosses a Figuerola d'Orcau amb el resultat de 17 individus recuperats. Recollida de restes òssies en superfície a dos punts de Gavet de la Conca amb 3 individus recuperats.
 • Catalunya Central: Excavació de quatre fosses a Prats de Lluçanès amb l'exhumació de les restes òssies de 15 individus. Recuperació de les restes exhumades al Mas Puigvistós l'any 2004, que es trobaven dipositades al cementiri de Prats de Lluçanès, per fer-ne l'estudi genètic. També, prospecció de recerca d'una fossa al Bruc, sense haver-se pogut determinar la seva ubicació exacta.
 • Girona: Excavació d'una fossa a Cassà de la Selva on s'ha recuperat un individu.
 • Lleida: Excavació de tres fosses a Vilanova de Meià amb el resultat de 3 individus recuperats.
 • Terres de l'Ebre: Actuacions de recollida de restes òssies en superfície a diferents punts dels municipis de Corbera d'Ebre, Pinell de Brai, Miravet, Vilalba dels Arcs, Flix i Vinebre corresponents a 20 individus. També s'ha començant amb la classificació de les restes dipositades al Memorial de les Camposines (la Fatarella), recuperades en excavacions dutes a terme amb anterioritat a l'aprovació del Pla d'actuació en fosses, per analitzar-les genèticament.

 

Entre octubre i desembre de 2017 es van iniciar les actuacions següents:

 • Excavació d’una fossa al cementiri vell del Soleràs (Garrigues).
 • Recollida de restes òssies al municipi de la Foradada (Noguera).
 • Excavació d'una fossa a la partida de Pernafeites, Miravet (Ribera d'Ebre).
 • Prospecció d'una fossa al municipi de Soses (Segrià).

En el primer trimestre de 2018 s’han dut a terme els treballs següents:

 • Finalització de les actuacions de camp a les fosses del cementiri vell del Soleràs (Garrigues) amb 145 individus recuperats
 • Finalització de les actuacions de camp a Pernafeites, Miravet (Ribera d’Ebre) s’hi ha trobat 99 individus
 • Recollida de les restes òssies trobades a la Serra del Munt, la Foradada (Noguera) corresponents a 1 individu
 • Treballs de prospecció geofísica d’una possible fossa a Soses (Segrià).

 

En els propers mesos, a més de donar continuïtat als estudis antropològics i genètics de les restes recuperades, es duran a terme les actuacions de camp següents:

 • Recollida de  restes i prospecció de terreny a Gimenells (Segrià)
 • Recollida de restes i possible excavació d’una fossa a l’Albagés (Garrigues)
 • Recollida de restes i prospecció de terreny a Ascó (Ribera d’Ebre)
 • Prospecció i avaluació de terreny d’una possible fossa a Cabó (Alt Urgell)
 • Excavació d’una fossa al cementiri de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
 • Informe de viabilitat d’una actuació al cementiri de Reus (Baix Camp)
 • Prospecció i estudi d’una possible fossa a Tàrrega (Urgell)
 • Treballs d’identificació de 2 individus al cementiri de Tàrrega (Urgell)

 

En fases successives es preveuen les actuacions següents:

 • Excavació de fossa prèviament prospectada a Tàrrega (Urgell)
 • Excavació de la fossa prospectada a Soses (Segrià)
 • Prospecció i eventual excavació de dos nínxols al cementiri de Montjuïc (Barcelona)
 • Excavació d'una fossa a Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 • Prospecció i eventual excavació d'una fossa a Torelló (Osona)
 • Excavació d'una fossa localitzada al cementiri d’Alguaire (Segrià)
 • Excavació d'una fossa localitzada al cementiri de Salomó (Tarragonès)