SubdireccióMemoriaPau
  • Imprimeix

Pla de fosses

 

S’actuarà a l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista per al 2017 té l’objectiu de contribuir a la recuperació de la memòria històrica amb l’obertura de les fosses que hi ha a Catalunya per a poder analitzar les restes trobades i retornar-les als seus familiars, o bé donar-los una sepultura digna. El Pla de fosses per al 2017 inclou accions en fosses i restes òssies de l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central, Girona, Lleida i les Terres de l’Ebre.

A més, el Pla sistematitzarà els protocols d’actuació i la planificació de les intervencions per als propers anys. El Pla complementa el Programa d’identificació genètica de persones desaparegudes.

Exhumacions fetes fins ara

Des del 1999 s’han fet 66 actuacions de recollida de restes òssies humanes trobades en superfície, corresponents a un nombre mínim de 164 persones (encara no se n’han pogut determinar les identitats), i 18 actuacions en fosses, corresponents a 57 persones, de les quals se n’han pogut identificar 7. La informació sobre fosses comunes es troba recollida al Mapa de fosses.

Actualment, el Mapa registra 380 fosses, de les quals 166 estan confirmades i 214 són probables. De les 166 confirmades, n’hi ha 121 que es troben dins de cementiri i 45 fora. Normalment, les fosses fora de cementiri es troben en zones de front de guerra.

Fruit de l’encàrrec del Govern a la Universitat Rovira i Virgili per a localitzar les fosses de la Batalla de l’Ebre, s’han pogut localitzar 115 noves fosses comunes. A data d’avui, s’està treballant en l’adaptació de la informació rebuda per a generar les fitxes corresponents, que s’incorporaran progressivament al mapa oficial.

 

Com es decideixen les actuacions

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència rep l’assessorament del Comitè Tècnic de fosses, creat per la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

El Pla de fosses segueix els criteris d’actuació següents:

1. Sol·licituds existents: donar resposta a les demandes existents pendents d’atenció, rebudes per part dels familiars, dels ajuntaments o de les entitats memorialistes.

2. Situació i estat de les restes: s’ha establert també una escala de prioritats en funció de la situació i tipologia de les restes localitzades. L’escala, ordenada per ordre de necessitat d’actuació, inclou els casos següents:

  • Recollides de restes òssies en superfície.
  • Fosses confirmades/documentades fora de cementiri.
  • Fosses confirmades/documentades, ben delimitades dins de cementiri i amb sol·licitud explícita d’intervenció.
  • Fosses probables dins de cementiri.
  • Fosses dignificades dins de cementiri.

3. Nivell de documentació i confirmació de l’existència de les fosses o restes: les actuacions es duen a terme després de l’anàlisi prèvia de la documentació, antecedents i fonts, que determina la situació exacta i l’estat en què es troben les restes òssies localitzades.

4. Territorialització: es busca una distribució territorial eficient de les actuacions, procurant cobrir el màxim nombre de zones amb fosses registrades, especialment les que en concentren més.

Actuacions en fosses durant l’any 2017

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista per a l’any 2017 inclou accions en fosses i restes òssies en superfície a l’Alt Pirineu i Aran, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida i a les Terres de l’Ebre.

Paral·lelament, es treballarà en l’anàlisi genètica de les restes dipositades en el Memorial de les Camposines (Terra Alta), recuperades en excavacions dutes a terme amb anterioritat a l’aprovació del Pla de fosses, i que no han pogut ser identificades fins ara.

Data d'actualització:  27.07.2017