SubdireccióMemoriaPau
 • Imprimeix

Pla de fosses

 

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista té l’objectiu de contribuir a la recuperació de la memòria històrica amb l’obertura de les fosses que hi ha a Catalunya per a poder analitzar les restes trobades i retornar-les als seus familiars, o bé donar-los una sepultura digna.

A més, el Pla sistematitza els protocols d’actuació i la planificació de les intervencions per als propers anys. El Pla complementa el Programa d’identificació genètica de persones desaparegudes.

Actuacions en fosses a Catalunya

A Catalunya, entre 1999 i 2018, s’han dut a terme 41 actuacions en fosses, que han permès recuperar les restes de 345 persones. A data d’avui, s’ha pogut determinar la identitat de 8 d’aquestes persones.

També s’han fet 79 actuacions de recollida de restes òssies humanes trobades en superfície, que han permès la recuperació d’un nombre mínim de 204 persones.

La informació sobre les fosses comunes es troba recollida al mapa de fosses. Actualment, el mapa registra 505 fosses, de les quals 234 estan confirmades i 271 són probables. De les confirmades, n’hi ha 145 que es troben dins de cementiri i 89 fora. Normalment, les fosses fora de cementiri es troben concentrades en zones de front de guerra.

Si coneixeu l’existència d’alguna fossa que no estigui localitzada al mapa, podeu facilitar la informació a la Direcció General de Memòria Democràtica mitjançant la bústia de contacte.

Com es decideixen les actuacions

El Departament de Justícia rep l’assessorament del Comitè Tècnic de fosses, creat per la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

El Pla de fosses segueix els criteris d’actuació següents:

1. Sol·licituds existents: donar resposta a les demandes existents pendents d’atenció, rebudes per part dels familiars, dels ajuntaments o de les entitats memorialistes.

2. Situació i estat de les restes: s’ha establert també una escala de prioritats en funció de la situació i tipologia de les restes localitzades. L’escala, ordenada per ordre de necessitat d’actuació, inclou els casos següents:

 • Recollides de restes òssies en superfície.
 • Fosses confirmades/documentades fora de cementiri.
 • Fosses confirmades/documentades, ben delimitades dins de cementiri i amb sol·licitud explícita d’intervenció.
 • Fosses probables dins de cementiri.
 • Fosses dignificades dins de cementiri.

3. Nivell de documentació i confirmació de l’existència de les fosses o restes: les actuacions es duen a terme després de l’anàlisi prèvia de la documentació, antecedents i fonts, que determina la situació exacta i l’estat en què es troben les restes òssies localitzades.

4. Territorialització: es busca una distribució territorial eficient de les actuacions, procurant cobrir el màxim nombre de zones amb fosses registrades, especialment les que en concentren més.

 

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista es va presentar el mes de gener de 2017, i a finals de juliol va entrar en vigor el contracte de serveis de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, adjudicat a l'empresa Iltirta. D'ençà de la presentació, s'han dut a terme 30 actuacions, les quals han permès intervenir en un total de 43 punts del territori i, concretament:

 • Alt Pirineu i Aran: Excavació de dues fosses a Figuerola d'Orcau amb el resultat de 17 individus recuperats. Recollida de restes òssies en superfície a dos punts de Gavet de la Conca amb 3 individus recuperats.
 • Catalunya Central: Excavació de quatre fosses a Prats de Lluçanès amb l'exhumació de les restes òssies de 15 individus. Recuperació de les restes exhumades al Mas Puigvistós l'any 2004, que es trobaven dipositades al cementiri de Prats de Lluçanès, per fer-ne l'estudi genètic. També, prospecció de recerca d'una fossa al Bruc, sense haver-se pogut determinar la seva ubicació exacta.
 • Girona: Excavació d'una fossa a Cassà de la Selva on s'ha recuperat un individu.
 • Lleida: Excavació de tres fosses a Vilanova de Meià amb el resultat de 3 individus recuperats.
 • Terres de l'Ebre: Actuacions de recollida de restes òssies en superfície a diferents punts dels municipis de Corbera d'Ebre, Pinell de Brai, Miravet, Vilalba dels Arcs, Flix i Vinebre corresponents a 20 individus. També s'ha començant amb la classificació de les restes dipositades al Memorial de les Camposines (la Fatarella), recuperades en excavacions dutes a terme amb anterioritat a l'aprovació del Pla d'actuació en fosses, per analitzar-les genèticament.

 

Entre octubre i desembre de 2017 es van iniciar les actuacions següents:

 • Excavació d’una fossa al cementiri vell del Soleràs (Garrigues).
 • Recollida de restes òssies al municipi de la Foradada (Noguera).
 • Excavació d'una fossa a la partida de Pernafeites, Miravet (Ribera d'Ebre).
 • Prospecció d'una fossa al municipi de Soses (Segrià).

En el primer semestre de 2018 s’han dut a terme els treballs següents:

S’han finalitzat les actuacions de camp a les fosses del cementiri vell del Soleràs (Garrigues) amb 146 individus recuperats i del paratge de Pernafeites a Miravet (Ribera d’Ebre) on s’han trobat 99 individus. Aquestes dues fosses són les més grans excavades fins ara a Catalunya pel que fa a nombre d’individus.

Igualment, s’ha finalitzat el treball de camp en altres fosses de dimensions més reduïdes com són la de l’Albagés (Garrigues), la de Cabó (Alt Urgell), amb 1 individu recuperat a cadascuna d’elles, i la del cementiri de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) amb 2 individus recuperats. També s’ha fet l’exhumació de 2 individus al cementiri de Tàrrega (Urgell).

S’ha completat la prospecció geofísica d’una possible fossa a Soses (Segrià), amb la finalitat de determinar la seva ubicació sobre el terreny, com a pas previ per a una futura prospecció arqueològica.

S’ha continuat amb la recollida de restes òssies trobades en superfície amb troballes a la Serra del Munt, on s’han recuperat restes d’1 individu localitzades al municipi de la Foradada (Noguera), a Gimenells (Segrià), on s’han recuperat les restes de 2 individus, i a Ascó (Ribera d’Ebre), on encara s’ha de realitzar la corresponent prospecció del terreny.

En els propers mesos, a més de donar continuïtat als estudis antropològics i genètics de les restes recuperades, s’està treballant per programar noves actuacions.