SubdireccióMemoriaPau
 • Imprimeix

Funcions i normativa

L’article 6.1 del Decret 30/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia, estableix les funcions de la Direcció General de Memòria Democràtica. Concretament:

 1. Proposar les polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica.
 2. Fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l'àmbit de competència de la Direcció General, puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.
 3. Vetllar pel reconeixement i la gestió de les indemnitzacions a les persones que van patir privacions de llibertat per motius d'intencionalitat política. Tramitar i resoldre les noves sol·licituds que s'hi puguin presentar.
 4. Impulsar i coordinar actuacions en matèria de persones desaparegudes i fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
 5. Vehicular la relació del Govern amb el Memorial Democràtic, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME) i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).
 6. Participar en els diferents ens i òrgans públics de l'Administració de la Generalitat que promoguin actuacions en matèria de memòria democràtica per tal de garantir la transversalitat i cohesió de les polítiques públiques del Govern en aquesta matèria.

Igualment, l'article 6.2 del mateix Decret estableix que, mitjançant la Sub-direcció General de Memòria Democràtica, s'ha d'encarregar de:

 1. Promoure la relació amb institucions memorialistes d'arreu del món, com també amb entitats culturals.
 2. Organitzar cursos, seminaris, conferències, jornades, exposicions i actes de comunicació en general, relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica.
 3. Facilitar la coordinació de les actuacions en matèria de persones desaparegudes i del cens corresponent, com també de les fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra.
 4. Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
 5. Promoure i gestionar els ajuts públics a entitats que desenvolupin projectes destinats a la recuperació de la memòria democràtica.
 6. Coordinar l'elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i institucions per a l'articulació de projectes transversals de memòria democràtica.
 7. Facilitar la vehiculació de la relació i coordinació de la Generalitat amb el Memorial Democràtic, amb el Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME) i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE).
Data d'actualització:  28.07.2017