SubdireccióMemoriaPau
  • Imprimeix

Funcions i normativa

L’article 16 del Decret 45/2016, de 19 de gener, d’estructuració del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, estableix les funcions de la Sub-direcció General de Memòria, Pau i Drets Humans. Concretament, en relació amb l’àmbit de la memòria:

  1. Promoure la relació amb institucions memorialistes d’arreu del món, com també amb entitats culturals.
  2. Organitzar cursos, seminaris, conferències, jornades, exposicions i actes de comunicació en general, relacionats amb la recuperació de la memòria democràtica.
  3. Facilitar la coordinació de les actuacions en matèria de persones desaparegudes i del cens corresponent, així com de les fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra.
  4. Impulsar i coordinar l’establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
  5. Promoure i gestionar els ajuts públics a entitats que desenvolupin projectes destinats a la recuperació de la memòria democràtica.
  6. Coordinar l’elaboració de convenis de col·laboració amb entitats i institucions per a l’articulació de projectes transversals de memòria democràtica.
  7. Facilitar la vehiculació de la relació i coordinació de la Generalitat amb el Memorial Democràtic, amb el Consorci del Museu Memorial de l’Exili i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

Igualment, per encàrrec de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, de la qual depèn orgànicament, ha de vetllar pel reconeixement i la gestió de les indemnitzacions a les persones que van patir privacions de llibertat per motius d’intencionalitat política, i tramitar les noves sol·licituds que s’hi puguin presentar.

Data d'actualització:  28.07.2017