Imatge subcapçalera CHCC
  • Imprimeix

Centre d'Història Contemporània de Catalunya

El Centre d’Història Contemporània de Catalunya coordina, entre altres, una obra molt important per a la recuperació de la memòria: el Cost humà de la Guerra Civil. És un projecte de recerca l’objectiu del qual és facilitar informació sobre les persones mortes a Catalunya a conseqüència de la Guerra Civil.

El Centre impulsa altres activitats de recerca, especialment aquelles que no poden ser realitzades per altres centres i institucions culturals, amb les quals pot establir col·laboracions. L’objectiu és col·laborar en l’avenç i la difusió del coneixement històric amb la publicació d’obres i de fomentar-ne la presència en els mitjans historiogràfics i educatius. També organitza actes commemoratius i homenatges a esdeveniments o personalitats.

Per a contribuir a la difusió de la història de Catalunya, el Centre disposa d’un centre de documentació especialitzat que dona suport al Departament, al Museu d’Història de Catalunya, als investigadors i a la ciutadania en general.

Va ser creat el 1984 (Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC núm. 425, de 13.04.1984), amb la voluntat de recuperar la memòria històrica de Catalunya; disposa d’un Consell Assessor amb funcions d’assessorament en l’establiment de les línies generals d’actuació del Centre (Ordre PRE/114/2004, de 15 d’abril, DOGC núm. 4118, de 23.04.2004).