• Imprimeix

Ja podeu optar al Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local del període 1931-1980

Avui s'ha publicat la Resolució EXI/2166/2017 per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017

18/09/2017 12:09

Amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la Resolució EXI/2166/2017, de 7 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 del Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980, realitzades pels ens locals i entitats de Catalunya, (DOGC núm. 7456) s'inicia el termini per presentar les sol·licituds corresponents.

El premi té dues modalitats: una adreçada a les iniciatives realitzades per l’Administració local i una altra per a les iniciatives realitzades per les entitats de la societat civil. En cadascuna de les modalitats, el premi consisteix en un guardó de reconeixement pel projecte desenvolupat i un import màxim de 5.000 euros.

La sol·licitud s'haurà de presentar per mitjans electrònics des de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) segons el formulari normalitzat i s'haurà d'acompanyar de la documentació annexa descrita a les bases de la convocatòria.

Juntament amb el formulari normalitzat de sol·licitud, s'haurà d'adjuntar una memòria de la iniciativa desenvolupada en model normalitzat que figura en el formulari de sol·licitud i que es pot acompanyar d'altres materials complementaris que es creguin necessaris, mitjançant la qual es considera acreditada la realització de l'activitat que fonamenta la concessió d'aquest premi.

Segons què estableix la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 30 de setembre de 2017.

 

  • Més informació

    Accediu a la informació completa i a la tramitació telemàtica